Επιστημονικό διήμερο Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) και Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και με την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Φ.Κ.Σ. “Εκπαιδευτική θεωρία, Ιστορία και Πολιτική” και του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του Π.Τ.Π.Ε.

ανακοινώνουν 

τη διοργάνωση επιστημονικού διήμερου Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2012, με θέμα:

“Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές”.