Έργα αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο «Σπήλι – Αγία Γαλήνη» ύψους 1.5 εκ.

Τη διάθεση πίστωσης ύψους 1.5 εκατομμυρίων Ευρώ ενέκρινε στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης για αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Το έργο αφορά επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο «Σπήλι – Αγία Γαλήνη και συνδεόμενοι δρόμοι» και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτικών, τοποθέτηση  στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή λιθορριπών και τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, διαγραμμίσεις και κατασκευή διαβάσεων.