ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εργασίες καθαρισμού τάφρων & πρανών στο τμήμα τμήμα «ΒΟΑΚ – Επισκοπή – Αργυρούπολη – Διακλάδωση Βιλανδρέδο – Μυριοκέφαλα

Aπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι για λόγους ασφάλειας και πυροπροστασίας θα καθαρίσει τα πρανή και τις τάφρους στην  επαρχιακή οδό υπ’ αριθμ. 1 (ΒΟΑΚ-Επισκοπή-Αργυρούπολη-Διακλάδωση Βιλανδρέδο-Μυριοκέφαλα).

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκαθίσταται  η λειτουργία των οδών και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.

Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί και λόγω αυξημένης κίνησης, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν  στην παρούσα επαρχιακή οδό, καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.