ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εργασίες καθαρισμού σε τμήματα του επαρχιακού δρόμου της Π.Ε. Ρεθύμνου

Εργασίες καθαρισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΡ

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι εκτελείται  το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ,  Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σε τμήματα της επαρχιακής οδού 3 (Ρέθυμνο-Σπήλι), στην υπ΄αριθμ. 7 επαρχιακή οδό (Κάστελλος-Παλαιά Εθνική Οδό) και σε τμήματα της επαρχιακής οδού 1 (Νέα Εθνική Οδό Ρεθύμνου-Χανίων έως Μυριοκέφαλα).

Για λόγους προστασίας και ασφάλειας των κινούμενων στο επαρχιακό δίκτυο, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) και αυθαίρετα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες, να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά, που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις, που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκαθίσταται  η λειτουργία της οδού, θα απομακρύνονται οι διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί και λόγω αυξημένης κίνησης, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν  στις αναφερόμενες επαρχιακές οδούς, καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.