ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εργασίες καθαρισμού τάφρων & πρανών στο οδικό τμήμα «Αγία Γαλήνη-Σπήλι-Ρέθυμνο»

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου Αυτεπιστασίας και για λόγους πυροπροστασίας, εκτελούνται εργασίες καθαρισμού των πρανών και των τάφρων της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 03, κατά το τμήμα «Αγία Γαλήνη-Σπήλι-Ρέθυμνο».

Συμπληρωματικά θα καθαριστεί η δευτερεύουσα επαρχιακή οδός Αγία Γαλήνη – Μέλαμπες – Συμβολή με την επαρχιακή οδό 3.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα των αναφερόμενων οδών (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους των οδών, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκαθίσταται η λειτουργία των οδών και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις. Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί και λόγω αυξημένης κίνησης, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν στην παρούσα επαρχιακή οδό, καθ’ όλη τη διάρκεια καθαρισμού.