Εργαστήριο με θέμα το ρυθμό στο ΣΔΕ Ρεθύμνου

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε εργαστήριο του γνωστού Ρεθυμνιώτη μουσικού Γιάννη Παπατζανή, στο πλαίσιο του μαθήματος του Αισθητικού Γραμματισμού.

Ο εν λόγω καλλιτέχνης προσκλήθηκε από τη διδάσκουσα μουσικής του ΣΔΕ Γεωργία Κονδύλη, με τη συγκατάθεση και τη συνεργασία της διευθύντριας του ΣΔΕ Ειρήνης Αντωνίου.

Κύριο θέμα του εργαστηρίου ήταν ο ρυθμός, που, όπως διαπιστώθηκε, είναι το δομικό στοιχείο, όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ίδιας της ζωής, καθώς συνιστά μία κινητήρια δύναμη σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής δραστηριότητας του ανθρώπου, γεγονός επιβεβαιωμένο και από διάφορες έρευνες.

Στόχος του εργαστηρίου, ήταν, μέσα από τη συζήτηση, την αλληλεπίδραση μεταξύ του καλλιτέχνη και των εκπαιδευομένων, αλλά και την πρακτική άσκηση, να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν την έννοια του ρυθμού και μέσω αυτού να μάθουν να συντονίζονται και να ενεργούν συνεργατικά και ομαδικά. Παράλληλα, ευεργετική υπήρξε η επίδραση του ρυθμού στην πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία των εκπαιδευομένων, καθώς τους βοήθησε να αποφορτιστούν και να χαλαρώσουν.

Ο ρυθμός μπορεί να ενσωματωθεί είτε ως βασική είτε ως συμπληρωματική μέθοδος, σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, ψυχοπαιδαγωγικών, ψυχοθεραπευτικών και ιατρικών-ψυχολογικών δράσεων. Παράλληλα, σύγχρονες παιδαγωγικές και επαγγελματικές καινοτομίες, σε ένα πλήθος πεδίων, θεωρούν το μουσικό ρυθμό ως ευεργετικό στοιχείο για την αύξηση της επαγγελματικής απόδοσης, της παραγωγικότητας, καθώς και του πνεύματος συνεργασίας, όταν εφαρμόζεται και ως σεμιναριακή εκπαίδευση.

Γεωργία Κονδύλη
Διδάκτωρ Μουσικολογίας
Ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο ΣΔΕ