Εργατικό Κέντρο: Αιτήσεις για τη διεκδίκηση των αναδρομικών συντάξεων και δώρων

To Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου ενημερώνει τους συναδέλφους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, ότι στο Κέντρο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ για την διεκδίκηση των αναδρομικών των παράνομων μειώσεων των Νόμων 4051 και 4093/2012 οι οποίοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί με τις υπ΄ αρ. 2287-2090/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος άδειας, προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή των απαιτήσεών τους και να τους επιστραφούν, αναδρομικά από το 2013 και μετά, όλα όσα τους έχουν παρακρατηθεί. 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους, τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS (ΕΦΟΡΙΑΣ) τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους

Με την ευκαιρία και επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες τονίζουμε ότι το Κέντρο μας με το Ειδικό Γραφείο που έχει συστήσει, αναλαμβάνει και αυτή την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, όπως και όλες τις άλλες δράσεις (ρύθμιση δανείων ΟΕΚ, καταμέτρηση ενσήμων, ενημέρωση για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης κλπ) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση είναι εντελώς ανυπόστατη.

Στόχος του Κέντρου μας ήταν, είναι και θα είναι η όσο το δυνατόν έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Εργατικού Κέντρου: 2831022332 και 2831053332

Αιτήσεις για την ρύθμιση των δανείων του τ. Ο.Ε.Κ.

To Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου ενημερώνει τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που έχουν πάρει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. Ο.Ε.Κ.), ότι συνεχίζεται στο Κέντρο μας και θα διαρκέσει μέχρι τις 19-12-2018, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και τον τρόπο αποπληρωμής της. 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους:

1. Πρόσφατο ενημερωτικό έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. για το υπόλοιπο του δανείου τους και
2. Τους κωδικούς TAXIS (ΕΦΟΡΙΑΣ) του δανειολήπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Εργατικού Κέντρου: 2831022332 και 2831053332