Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου: «Υπολογίστε το Δώρο των Χριστουγέννων»

Σας γνωρίζουμε ότι, η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής του Δώρου Χριστουγέννων.

Οι Εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται στον παρακάτω σύνδεσμο http://kepea.gr/calc–doro–xristoygennon.php

Το Δώρο Χριστουγέννων, όπως το δώρο Πάσχα και το επίδομα άδειας κατοχυρώθηκαν με την ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Σ.Σ.Ε. του έτους 2010 (άρθρο1) για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , όλοι οι εργαζόμενοι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα : 2831022332 και 2831053332.