Ερωτηματολόγιο για το πρόγραμμα «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ένταξης ΑμεΑ σε τοπικές επιχειρήσεις και φορείς του νομού Ρεθύμνου δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο ξεκίνησε να χορηγείται τον Νοέμβριο σε ιδιοκτήτες και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων του νομού, σε μέλη συλλόγων και σωματείων καθώς και σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στόχος του ερωτηματολόγιου είναι η διερεύνηση των γνώσεων των ερωτηθέντων σε σχέση με την αναπηρία και τις δυνατότητες των ΑμεΑ καθώς και των στάσεων των τοπικών φορέων και επαγγελματιών του Νομού Ρεθύμνου σχετικά με την εργασιακή υποστήριξη και πρόσληψη ΑμεΑ.

Η θετική ανταπόκριση όλων στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στην προώθηση της απασχολησιμότητας των ΑμεΑ και της ισότιμης αντιμετώπισης και πρόσβασής τους σε εργασιακά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σ του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη φιλανθρωπική οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.