Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου «Παιδαγωγική της Συμπερίληψης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

21 Ιανουαρίου στις 18:00

Δωρεάν

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πα­νε­πι­στη­μίου Κρή­της, η Δι­εύ­θυν­ση Δ.Ε. Ρε­θύ­μνου και το Σχο­λείο Ευρω­πα­ϊ­κής Παι­δεί­ας διοργανώνουν την πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου: “Παιδαγωγική της Συμπερίληψης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” των Αμα­λία Φι­λιπ­πά­κη και Μα­ρι­άν­να Κα­λα­ϊ­τζι­δά­κη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21-01-2024, στις 18:00, στην Αίθουσα «ΞΕΝΙΑ» του Φοιτητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΥ­ΝΤΟ­ΝΙ­ΣΜΟΣ ΠΑ­ΡΟΥ­ΣΙ­Α­ΣΗΣ
κ. Μα­ρα­γκά­κης Μα­νού­σος –Δι­ευ­θυ­ντής Δ.Ε. Ρε­θύ­μνου

ΚΕ­ΝΤΡΙ­ΚΟΙ ΟΜΙ­ΛΗ­ΤΕΣ
Μα­ρι­άν­να Κα­λα­ϊ­τζι­δά­κη: Κα­θη­γή­τρια Π.Τ.Δ.Ε.Πα­νε­πι­στη­μίου Κρή­της
Κουρ­κού­τας Ηλί­ας: Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής Π.Τ.Δ.Ε. Πα­νε­πι­στη­μίου Κρή­της

ΘΑ ΜΙ­ΛΗ­ΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΟΙ
Δή­μη­τρα Κα­τσού­λη: Εκ­παι­δευ­τι­κός Πρω­το­βάθ­μι­ας Εκ­παί­δευ­σης
Μα­ρία Σταυ­ρι­δά­κη: Εκ­παι­δευ­τι­κός Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Εκ­παί­δευ­σης
Κρυ­στάλ­λη Λου­κά­κη: Εκ­παι­δευ­τι­κός Ειδι­κής Αγω­γής

ΜΟΥ­ΣΙ­ΚΟΣ ΕΠΙ­ΛΟ­ΓΟΣ
από μα­θη­τές με ή χω­ρίς ε.ε.α.

Χώρος Διεξαγωγής

Φοιτητική Εστία Ξενία
Ψαρρού 46
Ρέθυμνο, Ρεθύμνου 74100 Ελλάδα
+ Χάρτης Google