Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

Η έκθεση του Γιάννη Διαλινού «Αναδρομές / Retrospectives» στην ART Gallery Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Η Γκαλερί Μορφές παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Διαλινού με τίτλο «Αναδρομές / Retrospectives». «Όσο μυστηριώδης και αν φαίνεται η δουλειά του Γιάννη Διαλινού, μπορεί να προσδιορισθεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρεαλισμού, αποβλέποντας στις συνέπειες της κατάρρευσης του οικοδομήματος των αξιών ενός παλαιότερου κόσμου. Όμως, αυτός ο κόσμος στο βάθος συμβιώνει με το νεότερο […]

«Ταλλαία 21»: Προβολή του ντοκιμαντέρ «Μνήμες Τουρκοκρατίας» στις Μαργαρίτες

Μαργαρίτες Μυλοποτάμου Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου

Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 θα ολοκληρωθεί το πολιτιστικό φεστιβάλ «Ταλλαία ’21 – Διακόσια χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία» του Δήμου Μυλοποτάμου. Συμβολικά, το φεστιβάλ, θα ολοκληρωθεί στις Μαργαρίτες, δηλαδή, στο ίδιο χωριό, όπου ολοκληρώθηκε η Κρητική Επανάσταση 1821 – 1830, η οποία αποτέλεσε μέρος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής […]

Δωρεάν

Έκθεση έργων ζωγραφικής με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες» στην Γκαλερί Μορφές

Γκαλερί Μορφές Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Έκθεση έργων ζωγραφικής του Τάσου Δήμου, με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες» θα φιλοξενήσει η Γκαλερί «Μορφές» (Γοβατζιδάκη 18, Παλιά πόλη, Ρέθυμνο), τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την Πέμπτη 28 Απριλίου, ώρα 20:00 και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαΐου. Η Γκαλερί Μορφές, μας συστήνει τον καλλιτέχνη και το έργο του, αναφέροντας σε ενημερωτικό σημείωμα: «Η […]

To ART & WINE ON THE MOVE στο AQUILA Porto Rethymno

Aquila Porto Ρέθυμνο Σικελιανού & Βενιζέλου, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ CHÂTEAU NICO LAZARIDI ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΟΣΜΗΣΑΝ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΟΥ! Από την 21η ως και τις 31 Ιουλίου, επιλεγμένοι πίνακες θα φιλοξενούνται στο AQUILA Porto Rethymno, το πεντάστερο ξενοδοχείο της παραλίας του Ρεθύμνου. Το Porto Rethymno του ξενοδοχειακού ομίλου AQUILA είναι το πιο ήρεμο και χαλαρωτικό ξενοδοχειακό θέρετρο στην Κρήτη ακριβώς πάνω στην παραλία του Ρεθύμνου. Στο […]

Έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού Ksenia Yarovaya

Φορτέτζα Κάστρο Φορτέτζα, Ρέθυμνο, Ρεθύμνου

Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο "Lucky in Rethymno", θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Πυροβολικού, στο Κάστρο της Φορτέτζας, από την 1η έως τις 20 Αυγούστου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό κατά τις ώρες 9:00 - 19:30.

Δωρεάν

«Η ποιητική των χρωμάτων»: Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Αργυρούλας Βαλαρή-Σαουνάτσου

Valari Art Gallery Μουσούρου 4, Ρέθυμνο

Στο χώρο της Valari Art Gallery (Μουσούρου 4-5) στην Πλατεία Μητρόπολης Ρεθύμνου θα πραγματοποιηθεί η αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της κ. Αργυρούλας Βαλαρή Σαουνάτσου με τίτλο «Η ποιητική των χρωμάτων». Η διάρκεια της έκθεσης είναι από την Πέμπτη 4 Αυγούστου έως Σάββατο 20 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίας 11.00-13.00 και 20.00-22.00 καθημερινά. Θα εκτεθούν έργα εμπνευσμένα από τη […]