«Μουσικό Χωριό Ηχοανθός» στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου

Χρωμοναστήρι Χρωμοναστήρι, Χρωμοναστήρι, Ρεθύμνου, Ελλάδα

Από τις 22.7.2024 μέχρι τις 24.7.2024 το ιστορικό χωριό Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου θα μεταμορφωθεί σε έναν τόπο μουσικής και εικαστικής συνάντησης και διάδρασης. Μία σειρά από επιλεγμένους μουσικούς, καλλιτέχνες και εισηγητές θα χαρίσουν στο κοινό και στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων αξέχαστες εμπειρίες. Η καλλιτεχνική, μη κερδοσκοπική εταιρεία ΗΧΟΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρωμοναστηρίου, […]

«Μουσικό Χωριό Ηχοανθός» στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου

Χρωμοναστήρι Χρωμοναστήρι, Χρωμοναστήρι, Ρεθύμνου, Ελλάδα

Από τις 22.7.2024 μέχρι τις 24.7.2024 το ιστορικό χωριό Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου θα μεταμορφωθεί σε έναν τόπο μουσικής και εικαστικής συνάντησης και διάδρασης. Μία σειρά από επιλεγμένους μουσικούς, καλλιτέχνες και εισηγητές θα χαρίσουν στο κοινό και στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων αξέχαστες εμπειρίες. Η καλλιτεχνική, μη κερδοσκοπική εταιρεία ΗΧΟΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρωμοναστηρίου, […]

«Μουσικό Χωριό Ηχοανθός» στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου

Χρωμοναστήρι Χρωμοναστήρι, Χρωμοναστήρι, Ρεθύμνου, Ελλάδα

Από τις 22.7.2024 μέχρι τις 24.7.2024 το ιστορικό χωριό Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου θα μεταμορφωθεί σε έναν τόπο μουσικής και εικαστικής συνάντησης και διάδρασης. Μία σειρά από επιλεγμένους μουσικούς, καλλιτέχνες και εισηγητές θα χαρίσουν στο κοινό και στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων αξέχαστες εμπειρίες. Η καλλιτεχνική, μη κερδοσκοπική εταιρεία ΗΧΟΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρωμοναστηρίου, […]