ΒΙΝΤΕΟ

“GMOs Yes or No”: Βίντεο του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Πολύ το διασκέδασε μία ομάδα μαθητών του Πειραματικού Γενικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Healthy? Wealthy! Top tips» που συμμετέχει το σχολείο τους, είχε μεν πολλές απαιτήσεις αλλά τους αποζημίωσε πλήρως! Εκτός από τις γνώσεις που απέκτησαν πάνω στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και την ευαισθητοποίηση τους στο θέμα, επέλεξαν ένα πρωτότυπο τρόπο να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να παρουσιάσουν την άποψή τους!

Απολαύστε τους στο παρακάτω βίντεο και ψηφίσετε αν είσαστε υπέρ ή κατά των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά στην έρευνά τους! Η ιδέα και η υλοποίηση είναι εξ ολοκλήρου δική τους!

Η δράση αυτή, υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ KA2 και συμμετέχουν άλλα έξι σχολεία, ένα από κάθε μία από τις παρακάτω χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Τουρκία, Νορβηγία και Ισπανία). Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε σχέση με τη διατροφή την υγεία και τον πολιτισμό, με κορύφωση την διοργάνωση της υποδοχής και φιλοξενίας των μαθητών και καθηγητών των συνεργαζόμενων σχολείων.

Στόχος είναι η προώθηση ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής αλλά και η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών, η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους, η προαγωγή της διαπολιτισμικής ικανότητας, η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, η δημιουργία ευέλικτων και μη τυπικών οδών μάθησης και η ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών.