ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ

Η απόκλιση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη και παγκόσμια τον Ιανουάριο 2022

αγκόσμια: Ο Ιανουάριος του 2022 ήταν ο 6ος θερμότερος Ιανουάριος παγκοσμίως από την αρχή των συστηματικών καταγραφών το 1981.  Η θερμοκρασία κυμάνθηκε παγκοσμίως κατά 0.27°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα με περίοδο αναφοράς την 30ετία 1991-2020, ενώ για την περίοδο αναφοράς 1981-2010 η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη, +0.46°C σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευρώπη: Για 8 συνεχόμενο μήνα καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας στην Ευρώπη σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1981-2010. Η θερμοκρασία κυμάνθηκε κατά 0.79°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στην Ευρώπη  με περίοδο αναφοράς την 30ετία 1991-2020, ενώ για την περίοδο αναφοράς 1981-2010 η απόκλιση ήταν επίσης μεγαλύτερη, με +1.23°C στην Ευρώπη.

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την απόκλιση της θερμοκρασίας από το 2000 μέχρι σήμερα μηνιαία για την Ευρώπη, σε σχέση με τις περιόδους 30 ετών 1981-2010 και 1991-2020 και ανανεώνονται στην αρχή κάθε μήνα στη σελίδα μας.

Σ. Ντάφης και K. Λαγουβάρδος-climatebook.gr