Κυριακή 8/03/2020 – Ανάβαση στο Όρος Κέδρος

Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες και θα την καθορίσει ο αρχηγός.

Β.Δ.: 2+, Ω.Π.: 6
Αρχηγός: Δημήτρης Πελαντάκης, Τηλ.: 2831024886