ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Η ΠΕΔ Κρήτης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Επιστολή που προσυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΠΕΔ, Γιάννης Κουράκης και Γιάννης Μαλάνδράκης αντίστοιχα, με παρατηρήσεις  προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ απέστειλε η ΠΕΔ Κρήτης αναφορικά με το σχέδιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζει την προσπάθεια των εργαζομένων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και ιδιαίτερα τώρα όπου στις δύσκολες συνθήκες εξέλιξης της πανδημίας συνεχίζουν να προσφέρουν τα μέγιστα στην ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μας.

Ζητείται από το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε βελτιωτικές προσθήκες στην προκήρυξη προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στο πρόγραμμα.

Στην σχετική επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

 Με αφορμή τη δημοσίευση του σχεδίου της προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αλλά και βάση του με αριθμό πρωτ. 21733/6.4.2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γεν. Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο απεστάλη στους οικείους Δήμους με σκοπό την τελική διαμόρφωση του πίνακα ως προς την επιλογή  των θέσεων που σχετίζονται  με την επικείμενη προκήρυξη  του ΑΣΕΠ που αφορά το πρόγραμμα ” Βοήθεια στο Σπίτι” προκύπτει η ανάγκη άμεσης προσθήκης στην υπό έκδοση προκήρυξη από το Υπουργείο σας των κάτωθι σημείων:

   Από την ανάγνωση του σχεδίου της προκήρυξης αλλά και του ανωτέρου σχετικού εγγράφου προκύπτει ότι το 60% των θέσεων δύναται να καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι μέχρι τώρα εργαζόμενοι  στο πρόγραμμα ‘’ Βοήθεια στο Σπίτι’’ δεδομένου ότι για το ανωτέρω ποσοστό των θέσεων η εμπειρία των εργαζομένων στο πρόγραμμα δεν προσαρτάται ως ειδικό προσόν αλλά εξισώνεται με την εμπειρία που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος που έχει απασχοληθεί σε οποιοδήποτε φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο).

      Εάν εφαρμοστεί το παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ήδη απασχολούμενων στο πρόγραμμα θα απομακρυνθεί ύστερα από χρόνια στις θέσεις τους. 

Ειδικότερα, από τους με αριθμό 8,9 και 10 στηλών του πίνακα, οι οποίοι αφορούν στο σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων  εργασίας όλων των κατηγοριών και στις υποκατηγορίες με ή χωρίς εμπειρία θεωρούμε ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ληφθεί πρόνοια για τα παρακάτω:

 1) πως προσδιορίζεται η έννοια της “εμπειρίας” . Περιλαμβάνεται στην έννοια αυτή τόσο η ειδική προηγούμενη εμπειρία στην ίδια θέση εργασίας όσο και η γενική εμπειρία στην αντίστοιχη κατηγορία θέσης απ’ όπου και αν προέρχεται ;

 2) Σε περίπτωση θετικής απάντησης αυτές θα μοριοδοτούνται ισάξια;

3) Εάν όχι πως ακριβώς θα μοριοδοτηθεί η καθεμία ειδικότερα σε συνάρτηση με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει;

 4) Θα ληφθεί μέριμνα ώστε η ειδική προηγούμενη εμπειρία να μοριοδοτηθεί με βαρύνοντα τρόπο και πως θα αξιολογηθεί αυτή στην κατηγορία των θέσεων χωρίς εμπειρία;

Κύριε Υπουργέ,

 Για τους εργαζόμενους αυτούς που στηρίζουν τις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτιεπί σειρά ετών και ιδιαίτερα αυτή την  κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας συμβάλουν τα μέγιστα στις αυξημένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται καθημερινά, οφείλουμε και πρέπει να διασφαλίσουμε μέσα από την προκήρυξη τη συνέχιση της εργασίας τους στο πρόγραμμα».