ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τριήμερο καινοτομίας με τίτλο «InnoDays 2022» στο ΔΕΚΚ

Τριήμερο καινοτομίας με τίτλο «InnoDays – 2022» θα πραγματοποιηθεί από  25 έως 27 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ)  στις Γούρνες Ηρακλείου, από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Το InnoDays – Crete 2022 θα περιλαμβάνει: 

Εκθεσιακά περίπτερα με:

–           Ερευνητικά εργαστήρια ή εταιρίες τεχνοβλαστούς, των ακαδημαϊκών – ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης με εφαρμογές ή προϊόντα

–           Επιχειρήσεις, που ανήκουν, συνεργάζονται ή επιδιώκουν συνεργασία με  το οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης

–           Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια  με θεματικούς άξονες:

–           τον ψηφιακό μετασχηματισμό

–           την «πράσινη» μετάβαση

–           τους μηχανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης της καινοτόμου   επιχειρηματικότητας

Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και φορέων στήριξης.

Παράλληλες Δράσεις που θα περιλαμβάνουν :

–           Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon) σε συγκεκριμένο προς επίλυση θέμα

–           Παρουσίαση και βράβευση αποτελεσμάτων του εν εξελίξει Διαγωνισμού Ακαδημαϊκής Καινοτομίας – «Φυτώριο Ιδεών» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ και το  ΙΤΕ.

Σήμερα στο πλαίσιο παρουσίασης του τριημέρου καινοτομίας, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Αντώνης Παπαδεράκης, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, και η γενική διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης Χρύσα Δασκαλάκη, αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα του τριημέρου καινοτομίας.

Αναλυτικά σε δηλώσεις που έγιναν, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Αντώνης Παπαδεράκης επεσήμανε, ότι,«επιδίωξη σταθερή της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας .

Επίσης να ενισχυθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων, να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού και της «πράσινης» μετάβασης σε ένα νέο και ασταθές διεθνές περιβάλλον που αναδιατάσσει πλήρως τις διεθνείς αλυσίδες αξίας. Ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε είναι ο δρόμος για την οικονομία της γνώσης .Της διασύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις και τη παραγωγή .Ο δόμος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας».

Παράλληλα ο κ. Παπαδεράκης έκανε γνωστό ότι στο τριήμερο καινοτομίας στο ΔΕΚΚ αναμένεται να πάρουν μέρος περισσότερα από 100 εκθεσιακά περίπτερα από:

•           μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις,  που ανήκουν  ή συνεργάζονται ή επιδιώκουν συνεργασία με  το οικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης

•           Δημόσιους ή Ιδιωτικούς  φορείς , Οργανισμούς, Ιδρύματα και θεσμικούς Επενδυτές,  που υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων σε Εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο.

•           ερευνητικά εργαστήρια ή εταιρίες τεχνοβλαστοί των Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, με εφαρμογές ή προϊόντα καινοτομίας που συμβάλουν στην μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

Παράλληλα θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια  με την συμμετοχή περίπου 25 έγκριτων ομιλητών σε θεματικές ενότητες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό,  την «πράσινη» μετάβαση και τους μηχανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης  της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Από την πλευρά της η γενική διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης Χρύσα Δασκαλάκη ανέφερε, ότι, «Η διοργάνωση του τριημέρου είναι μία από της δράσεις προώθησης και διάδοσης της καινοτομίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι του νησιού μας. Στην περιφέρεια μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μέσα από την καινοτομία θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των κρητικών επιχειρήσεων. Υλοποιείται    από το παρατηρητήριο καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την αναπτυξιακή μας εταιρία. Το παρατηρητήριο καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι  μία νέα δομή της περιφέρειας μας ενταγμένη στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και έχει σαν στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων του νησιού μας με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Να πούμε επίσης ότι οι ημέρες καινοτομίας  χρηματοδοτούνται  από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΑ- ΚΡΗΤΗΣ)».

Τέλος η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη είπε ότι «στη διάρκεια των INNODAYS, τόσο στο πλαίσιο του  περιπτέρου της Διαχειριστικής Αρχής,  όσο και στο πλαίσιο   του παράλληλου  συνεδρίου θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό:

-Τα έργα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020), καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.

-Οι δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτης» 2020-2021 (ΕΣΠΑ 2020-2021), το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την πληρέστερη παρουσίαση των παραπάνω, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις και τους φορείς που χρηματοδοτήθηκαν προκειμένου να διατίθενται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους».

Επισημαίνεται, ότι, έχει ήδη αναρτηθεί στο ιστοχώρο https://innodays.gr/  που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση και προβολή του τριημέρου, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή.  Σε κάθε επιχείρηση διατίθεται  δωρεάν  ένα περίπτερο 9τ.μ και υπό προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα διασφάλισης μεγαλύτερου χώρου.

Επίσης έχει αναρτηθεί πρόσκληση για όσους επιθυμούν να είναι χορηγοί των  InnoDays καθώς και μία πρόσκληση όπου καλούνται εθελοντές που επιθυμούν να βοηθήσουν στην διοργάνωση του τριημέρου.