Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνέδριο με θέμα “Θάλασσες, Ποταμοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές”

Τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης ως νησιωτικής Περιφέρειας στη Μεσόγειο, μέλους της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Συνέλευσης των Παραθαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM), ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος της CRPM και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα Γιώργος Αλεξάκης, στη συνεδρίαση της Διακομματικής Ομάδας Ευρωβουλευτών «Θάλασσες, Ποταμοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες.

synedrio-vryxeles-perifereia

Στη συνεδρίαση που συνδιοργανώθηκε από την CRPM στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων εργασίας για τα τρέχοντα θαλάσσια ζητήματα που απασχολούν τις παράκτιες Περιφέρειες της Ευρώπης, συζητήθηκαν οι προοπτικές για την ανάπτυξη του τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ναυπηγικής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θάλασσα. Επίσης η καινοτόμα προσαρμογή των επιχειρήσεων και των θαλάσσιων, παράκτιων δραστηριοτήτων για των αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκπρόσωποι των Περιφερειών και Υπηρεσιακά στελέχη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσαν ζητήματα που αφορούν στις μακροπεριφερειακές πολιτικές και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις παράκτιες περιοχές, με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα των συναφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη μετάβαση στη «πράσινη» οικονομία και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών και η διασύνδεσή τους με τις εθνικές αρχές και τους Ευρωπαϊκούς φορείς, ο ρόλος των Γεωγραφικών Επιτροπών για την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και η υποστήριξη και επικοινωνία με τον ιδιωτικό τομέα για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν καίρια σημεία και δράσεις για μια αποτελεσματική διαπεριφερειακή προσέγγιση-ολοκληρωμένη διακυβέρνηση.