ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης 2017-2018

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 – 2018
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΙΟΣ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στη σύγχρονη εκπαίδευση, η τέχνη διαδραματίζει ποικίλους και πολυδιάστατους παιδαγωγικούς και μαθησιακούς ρόλους, στην προσπάθεια δημιουργίας, θεμελίωσης και διάχυσης νέας γνώσης καθώς και στη μαθησιακή διαδικασία, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης εδώ και δυο δεκαετίες, προγραμματίζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και τις πολυποίκιλες δημιουργικές δράσεις τους με στόχο την πραγμάτωση της μαθησιακής και δημιουργικής εμπειρίας, με διαφοροποιημένες και πολυτροπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ομαδοσυνεργατικά και διερευνητικά.

Η τέχνη και η μάθηση, προσεγγίζονται σας ένας ανοικτός έλλογος διάλογος, πειραματισμού, έρευνας, έκφρασης και δημιουργικότητας που απαντά στις νέες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για την καλλιέργεια πολλαπλών νοητικών δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών για πνευματική και ψυχική ενδυνάμωση, για δυνατότερες και ασφαλέστερες κοινότητες, ευημερίας και προόδου.

Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, πιστά στο καθήκον τους, προσφέρουν στους μικρούς και μεγάλους μαθητές του Ρεθύμνου τη δυνατότητα της συμμετοχής σε μαθησιακές εμπειρίες που διαπραγματεύονται όλο το φάσμα της εικαστικής έκφρασης. Για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017, το πρόγραμμα των Εργαστηρίων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ:
– Ζωγραφική ενηλίκων Α΄ τμήμα: 18.00 – 22.00

ΤΡΙΤΗ:
– Δίωρα Προγράμματα Κεραμικής και Διαθεματικά Εργαστήρια: διεπιστημονικές προσεγγίσεις τέχνης & επιστήμης, σε συνεργασία με Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

TΕΤΑΡΤΗ:
– Ζωγραφική ενηλίκων Β΄ τμήμα: 18.00 – 22.00
– Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης ενηλίκων: 18.30-20.30

ΠΕΜΠΤΗ:
– Δίωρα Προγράμματα Κεραμικής και Διαθεματικά Εργαστήρια: διεπιστημονικές προσεγγίσεις τέχνης & επιστήμης, σε συνεργασία με Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
– Ελεύθερο Σχέδιο/προετοιμασία Αρχιτεκτονικής – ΤΕΙ – Κ.Τεχνών:
16.00 -20.00
– Αρχιτεκτονική ενηλίκων: 18.30-20.30
– Κεραμική ενηλίκων: 17.00 – 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ:
– Ζωγραφική Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού: 10.00 – 12.00
– Ζωγραφική Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικού: 12.10 – 14.10
– Κεραμική Δημοτικού: 10.00 – 12.00

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:

Στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης υλοποιούνται Ξεναγήσεις και Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα με αφορμή τις περιοδικές εκθέσεις. Απευθύνονται σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε Φοιτητές και σε ενήλικες, σε οργανωμένες ομάδες (σύλλογοι, όμιλοι, κ.λ.π.).

Οι Ξεναγήσεις και τα Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα προσφέρονται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έπειτα από επικοινωνία, για το συντονισμό του επιλεγμένου Προγράμματος.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της Σχολικής περιόδου ακολουθούν Καλοκαιρινά μαθήματα στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.