ΑΠΟΨΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

Ηλ. Λουλούδης: “Ανεμογεννήτριες – Ένα διαρκές έγκλημα: Που πάνε τα χρήματα;”

Σύμφωνα με τις τελευταίες απαντήσεις που έχουμε λάβει σε ερωτήματα μας για την διάθεση των εσόδων από τις Ανεμογεννήτριες, από το Δήμαρχο κ Ταταράκη γίνεται προφανές ότι επιχειρείται προσπάθεια παραπλάνησης και διαστρέβλωσης στοιχείων προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότατες ευθύνες.

Υπενθυμίζουμε τη σχετική νομοθεσία

«Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος παράγραφος»
Α3/άρθρο 25/ ν,3468.2006 μετονομαζόμενη σε παράγραφο Α4 (ν.3851/2010)

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η Δημοτική Αρχή δεν εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι συγκεκριμένο και σαφέστατο για την διαδικασία είσπραξης και διανομής των εσόδων από τις Α/Γ .

Όπως φαίνεται η Δημοτική Αρχή ξέρει να εισπράττει χρήματα από τις εταιρίες αλλά δεν ξέρει πως διατίθενται.

Ζητάμε το αυτονόητο:

Πλήρη ενημέρωση για το που πήγαν τα χρήματα τα οποία ανήκουν στις Τ.Κ. Αρδάκτου και Ακουμίων.

Πλήρη ενημέρωση για τα ποσά τα οποία αναλώθηκαν στην κάθε Τ.Κ. και αν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες;

Πλήρη ενημέρωση εφόσον δεν αναλώθηκαν, εάν βρίσκονται σε πρώτη αναζήτηση τα χρήματα στο «ταμείο».

Τις εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στο ΓΓ της Περιφέρειας.

Ο ισχυρισμός από τη Δημοτική Αρχή «Ότι και με το παραπάνω έχουν δοθεί λεφτά στις προαναφερθείσες Τ.Κ. από αυτά που τους αναλογούν από το τέλος που έχει εισπραχθεί», είναι απροκάλυπτη ομολογία αυταρχισμού και αλαζονείας για το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή αφενός την Διοίκηση και αφετέρου την Οικονομική Διαχείριση.

Καλούμε την Δημοτική Αρχή , για τελευταία φορά, να δώσει στη δημοσιότητα και σε Λαϊκές συνελεύσεις κατοίκων τα επίσημα στοιχεία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες Αρχές ώστε να ασκηθεί έλεγχος νομιμότητας για την αξιοποίηση των ποσών που προέρχονται από το ειδικό τέλος Α.Π.Ε.

Λουλούδης Ηλίας
Δημοτικός Σύμβουλος
«Ενωτική Προοδευτική Κίνηση Δήμου Αγίου Βασιλείου»