Υπερχείλισε το φράγμα των Ποταμών

Υπερχείλισε ο ταμιευτήρας του Φράγματος των Ποταμών, απο τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο νομό Ρεθύμνου. Η υπερχείλιση φέτος πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από τις αντίστοιχες όλων των προηγουμένων ετών, έτσι αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες καθώς ο χειμώνας και οι βροχοπτώσεις είναι σε εξέλιξη.

Προς το παρόν η υπερχείλιση γίνεται ομαλά. Ο.Α.ΔΥ.Κ. παρακολουθεί τις εισροές νερού στον ταμιευτήρα και ελέγχει την λειτουργία του υπερχειλιστή και της λεκάνης ηρεμίας του, μέσω της οποίας διοχετεύονται τα νερά στον ρού του ποταμού.

Εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από και προς τους Αποστόλους, αυτή θα πραγματοποιηθεί πάνω από την στέψη του φράγματος όπως κάθε χρόνο.

Παρακαλούνται οι κύριοι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συνεργείων του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και να ακολουθούν την σήμανση που θα τοποθετηθεί αν κριθεί απαραίτητο (έντονες καταιγίδες, μεγάλη ροή υπερχειλιστή, μπάζωμα τεχνικού διάβασης, κλπ.).