ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Υποβολή αιτήσεων για δράσεις ποδηλατικού τουρισμού

Ποδηλατοδρομία Πάνορμο

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καλεί τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που απασχολούνται στην ανάπτυξη και διαχείριση πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων και που έχουν σκοπό να οργανώσουνειδικευμένες δράσεις πολιτιστικού ποδηλατικού τουρισμού του Νομού Ρεθύμνου, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις δράσεις του Διακρατικού Σχεδίου για το πρόγραμμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

• εργάζονται στον τομέα της οργάνωσης και προώθησης τουριστικών πολιτιστικών δράσεων,
• έχουν μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας,
• έχουν διαπολιτισμικό ενδιαφέρον & κίνητρο για διαπολιτισμική ανταλλαγή,
• έχουν την πρόθεση επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω επισκέψεων στο εξωτερικό,
• έχουν πρόθεση αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων & δεξιοτήτων,
• έχουν διάθεση συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, πρακτική άσκηση & γνωριμία με τις παραδοσιακές & καινοτόμες εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα μιας άλλης χώρας.

Το πρόγραμμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» απευθύνεται σε 12 εργαζόμενους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, της πόλης του Ρεθύμνου, που απασχολούνται στην ανάπτυξη και διαχείριση πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων. Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τοποθέτηση δύο εβδομάδων σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Βερολίνο (Γερμανία). Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της κινητικότητας, εργαζομένων στις χώρες της Ευρώπης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους όσον αφορά την ανάπτυξη και διαχείριση, εκδηλώσεων πολιτιστικού ποδηλατικού τουρισμού.

Το Διακρατικό Σχέδιο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» εξελίσσεται σε δύο φάσεις:

Φάση 1: Δυο εβδομάδες προετοιμασίας των συμμετεχόντων στο Ρέθυμνο, από τις 24/02/14 έως τις 08/03/14. Κατά τη διάρκεια αυτή, οι συμμετέχοντες θα καταρτισθούν σχετικά με τις βασικές διαπολιτισμικές, κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν και παράλληλα θα ενημερωθούν για τα βασικά σημεία του πολιτισμού της χώρας υποδοχής,

Φάση 2: Διαμονή των συμμετεχόντων για 2 εβδομάδες στο Βερολίνο, από 10/03/14 μέχρι 24/03/14. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Γερμανία, θα λειτουργήσει ως κεντρικός οργανισμός και θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για τους δικαιούχους του έργου. Ειδικότερα, κατά την 1η εβδομάδα της διαμονής τους στο Βερολίνο, οι δικαιούχοι θα παρακολουθήσουν θεωρητική εισαγωγή στην προώθηση και διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων/ τουριστικών πακέτων με επίκεντρο το ποδήλατο, μέσω ειδικά σχεδιασμένου σεμιναρίου και εργαστήριου. Κατά τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προώθηση και διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων/ τουριστικών πακέτων, με επίκεντρο τη χρήση ποδηλάτου.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Στοιχεία που να πιστοποιούν ότι εργάζονται στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων (βεβαιώσεις εργοδοτών, καρτέλες ενσήμων, κτλ).
4. Επιστολή στην οποία θα αναλύουν λεπτομερώς το σκοπό της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (motivation letter), όπου θα φαίνεται η προοπτική ανάπτυξης δράσεων ποδηλατικού τουρισμού.

Διαδικασία επιλογής: Έπειτα από μια προκαταρκτική επιλογή των συμμετεχόντων, βάσει του βιογραφικού τους, των εγγράφων που πιστοποιούν την εργασιακή τους εμπειρία, και των επιστολών τους για την πρόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσουν οι προσωπικές συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από διμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία της: Κ.Ε.Δ.Η.Ρ. Αρκαδίου 50 – 74100 Ρέθυμνο, Τηλ: 28310 40150, 28310 21459, καθημερινά 9:00-15:00 όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 7/02/2014

Επικοινωνία: Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ