ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. Πανεπιστημίου Κρήτης: Σεμινάριο επιμόρφωσης σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες

(μοριοδοτούμενο από τον ΑΣΕΠ)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγεται σεμινάριο διάρκειας 25 εβδομάδων για την επικαιροποίηση σπουδών σε νέες τεχνολογίες (Python Programming, Data Processing, Machine Learning).

Το σεμινάριο είναι μοριοδοτούμενο από τον ΑΣΕΠ και απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Μαθηματικών και άλλων Θετικών Επιστημών.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών: 20 Σεπτεμβρίου, 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: