ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Κάτοικοι, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες τουρισμού του Μυλοποτάμου ανέλαβαν δράση για να αντιμετωπίσουν τα θαλάσσια απορρίμματα!

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα διεθνώς στη χώρα μας, αλλά και στις ακτές της Κρήτης. Το έργο Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος του ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, που υλοποιήθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη ένωσε εκπαιδευτικούς, μαθητές, επαγγελματίες τουρισμού και εστίασης αλλά και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου σε μια κοινή δράση ουσιαστικής μείωσης των πλαστικών και ιδιαίτερα των πλαστικών μιας χρήσης στην περιοχή.

Στην τελική εκδήλωση του έργου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10-12-2021 στο Πάνορμο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών επιχειρήσεων. Στη συζήτηση που ακολούθησε ήταν εμφανής τόσο η συνειδητοποίηση του προβλήματος από τον τοπικό πληθυσμό, όσο και η προθυμία όλων να μετέχουν ενεργά στις προσπάθειες αντιμετώπισής του.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν για καθαρότερες θάλασσες, ακτές και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όμως, είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος διείσδυσε στην τοπική κοινωνία και στην ενδοχώρα, γιατί αφορούσε την καθημερινότητά της και δεν περιορίστηκε μόνο στους παραθαλάσσιους οικισμούς. Οι παρευρισκόμενοι σημείωσαν ότι το πρόγραμμα, πολύ εύστοχα, επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, καθώς τα μικρά παιδιά αποτελούν το μέλλον της περιοχής αλλά έχουν και τη δύναμη να επηρεάσουν και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Πολύ θετικά σχόλια αποκόμισε και η προσέγγιση της τουριστικής κοινότητας μέσω της υλοποίησης της πιλοτικής δράσης περιβαλλοντικά υπεύθυνων τουριστικών επιχειρήσεων καθώς ο τουρισμός αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

Ο συντονιστής Καθηγητής Μ. Σκούλλος τόνισε ότι αν και το πρόγραμμα από τη φύση του δεν μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα ρύπανσης της περιοχής,  δημιούργησε ένα όραμα και δυναμική που υποστηρίχθηκε από μία κρίσιμη μάζα εκπαιδευτικών, μαθητών και επαγγελματιών που συνεργάστηκαν και ελπίζουμε να συνεχίσουν να φέρνουν κι άλλους κοντά τους. Κι όπως εύστοχα σημείωσε ένας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, «αντίθετα με την περίπτωση της πανδημίας, που καλούμαστε να μειώσουμε τον δείκτη μετάδοσης R, στην περίπτωση της προστασίας του περιβάλλοντος χρειάζεται να αυξήσουμε τον δείκτη θετικότητας και ο καθένας μας να μεταδώσει σε όσους περισσότερους μπορεί το μήνυμα της μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης,. Είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081 και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.