Κλειστή η επαρχιακή οδός από Αγιοβασιλιώτικο δρόμο (ε.ο.3) προς Καρέ λόγω κατασκευής τεχνικών έργων

Στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ -ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ-ΠΑΛΕ». 1o Υποέργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ -ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ-ΠΑΛΕ» που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λόγω κατασκευής τεχνικών έργων, η επαρχιακή οδός από Αγιοβασιλιώτικο δρόμο (ε.ο.3)  προς Καρέ, θα είναι κλειστή για 15 ημέρες και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παράπλευρο αγροτικό δρόμο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχει στις επαρχιακές οδούς καθ’ όλη την διάρκεια των έργων.