ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Κοιτάζοντας το Μέλλον στη Βιώσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα

Την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαΐου, ειδικοί στην εκπαίδευση και την οδική ασφάλεια από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία συναντήθηκαν στην Αθήνα για την εναρκτήρια συνάντηση του καινοτόμου έργου Erasmus+, «Safe Future in Mobility: Staying Active and Safe for Our Future».  

Με την ευκαιρία της 7ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ (https://www.who.int/campaigns/un-global-road-safety-week/2023), οι εταίροι του SAFE FUTURE επέλεξαν αυτή τη σημαντική στιγμή για να ξεκινήσουν τις συλλογικές τους προσπάθειες για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Οι εταίροι προγραμμάτισαν μια πολυαναμενόμενη διήμερη δια ζώσης συνάντηση στην Ελλάδα, η οποία σηματοδότησε την αρχή του συλλογικού τους ταξιδιού προς ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνδεθούν προσωπικά, να ανταλλάξουν ιδέες και να πυροδοτήσουν το κοινό τους πάθος για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και αισιοδοξία έχοντας ως κοινή δέσμευση  τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, των δασκάλων και των κοινοτήτων.  

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε μια καινοτόμα πλατφόρμα για τους εκπροσώπους αξιόλογων Οργανισμών απ’ όλη την Ευρώπη για να συνδιαλλαγούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες, ιδέες και τεχνογνωσία. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, καινοτόμων πρακτικών και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχολικού δικτύου που θα ηγηθεί των στόχων του έργου.  

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε γόνιμες συζητήσεις και συνεδρίες στρατηγικού σχεδιασμού, εστιάζοντας στους βασικούς τομείς της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής αγωγής και της βιώσιμης κινητικότητας. Οι εταίροι μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις βέλτιστες πρακτικές και τα οράματά τους για την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης και την προώθηση της ασφαλούς κινητικότητας μεταξύ των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Το έργο SAFE FUTURE είναι μια φιλόδοξη συλλογική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται από οκτώ οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το σχολείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής από την Ελλάδα, το «Fundacion Bancaria Ibercaja» (συντονιστής), η Ισπανική Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών (CECE) και η ψηφιακή εταιρεία IMASCONO από την Ισπανία, ο Δήμος Άλμπα από την Ιταλία και η ΜΚΟ «Generation Z Foundation» από την Ουγγαρία.  

Την ερευνητική μονάδα για την έρευνα Βιώσιμης Ενέργειας και Κινητικότητας  του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπροσώπησαν η Σταυρούλα Τουρνάκη υπεύθυνη ερευνητικών έργων, η Μαρία Φράγκου έμπειρη ερευνήτρια, η Γεωργία Σκινήτη, υπ. διδάκτωρ και ο Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος. Ο ρόλος της ερευνητικής μονάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι να μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από τα έργα CIVITAS H2020 που έχει συμμετάσχει την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων και να σχεδιάσει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίησή τους.   

Με την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ αυτών των οργανισμών, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ισχυρών συνεργασιών αφιερωμένων στην προώθηση της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής εκπαίδευσης και της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσω της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών και της ανταλλαγής πόρων, το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει θετική νοοτροπία και αλλαγή συμπεριφοράς στη νεότερη γενιά, οδηγώντας τελικά σε ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες πρακτικές κινητικότητας.  

Εναρμονισμένο με το πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια και τις αξίες της ΕΕ, το έργο SAFE FUTURE φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση της οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιδιώκει να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις κοινότητες ενισχύοντας τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, βελτιώνοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και προωθώντας μια κουλτούρα ασφάλειας, βιωσιμότητας και ενσωμάτωσης.   Καθώς το έργο προχωρά, θα κοινοποιούνται ενημερώσεις και περαιτέρω πρωτοβουλίες.