ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο & CD με τίτλο «Ἀκολουθία Ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης»

Κυκλοφόρησε νέο βιβλίο & CD με τίτλο “Ἀκολουθία Ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης”.

Το βιβλίο περιέχει ασματική ακολουθία και παρακλητικό κανόνα της Αγίας Σοφίας και των Θυγατέρων αυτής Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.

Επίσης έχει γίνει η μουσική προσαρμογή και σύνθεση εκλογής ύμνων των Αγίων, και η ηχογράφηση αυτών σε ψηφιακό δίσκο.

Η επιμέλεια, σύνθεση-μουσική προσαρμογή & μουσική απόδοση των ψαλμών έγινε από τον Νικόλαο Μιχ. Μυλωνάκη.