ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Δήμος Αμαρίου σχετικά με τη λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Γυμνάσιο Σπηλίου

Ενημερώνουμε τους δημότες ή κατοίκους της περιοχής μας που στερούνται απολυτηρίου Γυμνασίου και επιθυμούν την απόκτησή του, όπως εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Παιδείας του Δήμου Αμαρίου, προκειμένου να ενημερωθούν για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί για δεύτερο χρόνο στο κτήριο του Γυμνασίου Σπηλίου.

Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαθέτει ευέλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Tο περιεχόμενο των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, δεν έχει διαγωνίσματα και εξετάσεις αλλά αξιολογεί με βάση την παρουσία, το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση στις δράσεις κάθε μαθήματος.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή .

Για περισσότερες πληροφορίες & κατάθεση αιτήσεων επικοινωνήστε στo τηλ. 2833340103 του Δήμου Αμαρίου ή ηλεκτρονικά στο email: sxolepitramariou@gmail.com