ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό τεστ και ταυτότητα η είσοδος στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι σε ισχύ η ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021) με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού που ισχύουν από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Σύμφωνα με αυτή και αναφορικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, αναφέρεται ότι:

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

Ι. Πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
ΙΙ. Πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
ΙΙΙ. Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.