Νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΣ Ρεθύμνου

Νέες ειδικότητες δημιουργήθηκαν στην Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ρεθύμνου (ΕΠΑΣ) για το σχολικό έτος 2012 – 2013:

1. Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών (Ηλεκτρολόγοι).
2. Τεχνίτες Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
3. Κτιριακών Έργων (Δομικοί)
4. Αμαξωμάτων (Φανοποιοί)
5. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων (Διακοσμητές)
6. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
7. Αισθητικής Τέχνης
8. Κομμωτικής Τέχνης

Οι εγγραφές είναι από 1 έως 16 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές και τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα από τις 15:15 έως 19:30.

Στην ΕΠΑ.Σ. μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι λυκείων ή απόφοιτοι 1ης τάξης Ενιαίου ή Επαγγελματικού Λυκείου ανεξαρτήτου ηλικίας.