Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα στο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

ΚΕΚ Ανάπτυξη ΚρήτηςΤο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης στο Πάνορμο Δήμου Μυλοποτάμου δέχεται αιτήσεις από 4-3-2014 έως 31-3-2014 για το επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Βοηθός Τεχνικού Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης» διάρκειας 550 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ευπαθών κοινωνικών αμάδων (Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, Μακροχρόνια άνεργοι, Θύματα trafficking, Θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια. Μονογονείς. Άλλα μειονεκτούντα άτομα) με Επίπεδο Εκπαίδευσης:Αναλφάβητοι & Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση:(Προκατάρτιση: 200 ώρες, Θεωρία: 175 ώρες, Πρακτική: 175 ώρες).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής (διατίθεται από το ΚΕΚ)
2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρέλευση τουλάχιστον διμήνου από την ολοκλήρωση  προηγούμενου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης (διατίθεται από το ΚΕΚ)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας ανεργίας πρόσφατα θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ
4. Παραπεμπτικό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
5. Βεβαίωση συμπλήρωσης εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
7. Εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση
8. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ (Πάνορμο Δήμος Μυλοποτάμου, κα Καλλιγιάννη Μαρία ΤΗΛ , 2834051237-6938535419.