Νέο, σύγχρονο απορριμματοφόρο προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρεθύμνου

Mια σύγχρονη υπερκατασκευή απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας 16 m3 και συνολικού κόστους 47.740 €, ενίσχυσε από χθες το στόλο των απορριμματοφόρων του Δήμου Ρεθύμνου.

Το νέο αυτό μηχάνημα, το οποίο προσαρμόστηκε σε υφιστάμενο όχημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας,  αγοράστηκε στο πλαίσιο της σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνου με την εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Επιπλέον, ο Δήμος Ρεθύμνου έχει προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας δύο νέων απορριμματοφόρων, τα οποία θα παραλειφθούν εντός των προσεχών μηνών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας της πόλης και των Οικισμών, οι οποίες πολλαπλασιάζονται κατά τη θερινή περίοδο, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Υπηρεσία Καθαριότητας του, σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν το πρόγραμμα καθαριότητας, εμπλουτίζοντας κατά το δυνατό, τον διαθέσιμο εξοπλισμό, με κυρίαρχο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος καθώς και τη μείωση του κόστους καθαριότητας, το οποίο αυξάνουν οι συνεχείς ανάγκες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.