ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Νέος Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πύραρχος Γεώργιος Αντ. Μαρκουλάκης ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου από 18.01.2012, μετατεθείς από την 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), όπου και ήταν Διοικητής.

Καθήκοντα Υποδιοικητού θα εκτελεί ο Αντιπύραρχος Παναγιώτης Σεραφ. Νιάφας, μετατεθείς από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών.

Επίσης, ο Διοικητής και το προσωπικό της Π.Υ. Ρεθύμνης ευχαριστούν θερμά το κέντρο κήπου ΓΑΒΑΛΑΣ για την ευγενική προσφορά του σε φυτά, τα οποία θα στολίσουν το χώρο των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.