Η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, εγκρίθηκε στο β΄ στάδιο αξιολόγησης και ξεκινά η δημόσια διαβούλευση.

Η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών με τίτλο «η παράδοση του Ερωτόκριτου στην Κρήτη», εγκρίθηκε για το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης που απαιτείται για την εγγραφή στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού (ΔΙΝΕΠΟΚ), στην οποία, όπως αναφέρεται, κατατέθηκαν συνολικά 25 προτάσεις με ξεχωριστή θεματολογία από πολλές περιοχές της Ελλάδας, για να εξεταστεί αν συνάδουν με το πνεύμα που διέπει τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003).

Από αυτές, οι 18 προτάσεις που υποβλήθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις και δημοσιεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (http://ayla.culture.gr/2990-2/).

Η έγκριση της πρότασης της Περιφέρειας Κρήτης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών με τίτλο «η παράδοση του Ερωτόκριτου στην Κρήτη», αποτελεί το πρώτο, ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου, να συμπεριληφθεί ο Ερωτόκριτος και η παράδοσή του στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως αναφέρει η πρόταση υποψηφιότητας που συνέταξε η Δρ. Μαρία Χναράκη, Εθνομουσικολόγος και Εντεταλμένη Αντιπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στην Περιφέρεια Κρήτης, «ο Ερωτόκριτος αποτελεί ένα από τα μείζονα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόκειται για έμμετρο μυθιστόρημα, που προσεγγίζει τους 10 χιλιάδες στίχους, και γράφτηκε στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα στη Σητεία της Κρήτης, όπως ο ίδιος ο ποιητής του Βιτσέντζος Κορνάρος, αναφέρει. Το έπος προεκτείνεται και σε τομείς στρατηγικής και θεωρίας αποφάσεων».

Στη συνέχεια και στο δεύτερο στάδιο, όπου βρίσκεται πλέον η πρόταση, το βασικό στοιχείο αποτελεί η δημόσια διαβούλευση και η επεξεργασία από την Περιφέρεια Κρήτης και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών του «Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που θα επεξεργαστεί και θα καταθέσει μέχρι την αρχή του καλοκαιριού στο Υπουργείο για την τελική αξιολόγηση.

Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, καθώς αποσκοπεί στην ενημέρωση κοινοτήτων, θεσμών και κάθε ενδιαφερόμενου για το «Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της παράδοσης του Ερωτόκριτου στην Κρήτη», διότι η ολοκληρωμένη και πολύπλευρη τεκμηρίωση ενισχύει την πρόταση. Άλλωστε, απώτερος στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, εξειδικευμένων επιστημόνων και διοίκησης.

Στο τρίτο στάδιο, ακολουθεί η αξιολόγηση όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν μετά την διαδικασία προετοιμασίας της ολοκληρωμένης πρότασης. Τονίζεται ότι η τελική απόφαση για εγγραφή ή μη ενός στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας λαμβάνεται κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της ΔΙΝΕΠΟΚ, την οποία συνδράμει στο έργο της η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Ακολούθως, το στοιχείο, είτε εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, είτε η εγγραφή του απορρίπτεται.

Η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO

Από τις εγγεγραμμένες προτάσεις στο Εθνικό Ευρετήριο αναδεικνύεται τελικά και η πρόταση που εκπροσωπεί την χώρα ως υποψήφια για την ένταξη στο Παγκόσμιο Ευρετήριο της UNESCO, πληρώντας τις προδιαγραφές για να εγκριθεί.

Η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESCO 2003, έχει κυρωθεί από 175 χώρες – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – κι έχει ως βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει, ν’ αναδείξει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να προστατεύσει τις πολιτιστικές εκφάνσεις που δεν έχουν απτή, υλική διάσταση (π.χ. μουσική, χορός, γνώσεις και πρακτικές κ.ά.).