ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ολοκληρώθηκαν τα επιδοτούμενα προγραμμάτα κατάρτισης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνεχίζοντας τη συνεργασία με την «Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ιδιοκτητών και Επιχειρηματιών ο Ξένιος Ζευς» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, ολοκλήρωσε την υλοποίηση πέντε (5) προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (από 1 έως 49 εργαζόμενους) του Λογαριασμού για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 1-49 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Τα προγράμματα αναφέρονταν σε απόκτηση, γλωσσικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην επικοινωνία και συμπεριφορά στον τουριστικό τομέα και στην απόκτηση δεξιοτήτων στον χειρισμό βασικών προγραμμάτων στον τομέα της πληροφορικής. Ειδικότερα τα προγράμματα αφορούσαν:

  1. Γαλλική ορολογία στην εξυπηρέτηση πελατών, 40 ώρες, 2 τμήματα.
  2. Υπάλληλος υποδοχής/εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου. 40 ώρες, 1 τμήμα.
  3. Χρήση Η/Υ στον τουριστικό τομέα με πιστοποίηση. 40 ώρες, 2 τμήματα.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας και πληροφορικής της κεντρικής δομής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105).

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, “Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ξεκίνησε τη συνεργασία του με την «Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ιδιοκτητών και Επιχειρηματιών ο Ξένιος Ζευς» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου από το 2011 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει συνολικά 53 προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχουν ενταχθεί 1261 εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα διαφόρων ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες στα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν λάβει πιστοποίηση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για το πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και πιστοποίηση γνώσης βασικών δεξιοτήτων και προχωρημένων στο χειρισμό των ΗΥ από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Στόχος των προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειμένου οι εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα να διαμορφώσουν στάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και δυναμικές απαιτήσεις του τουριστικού προϊόντος. Οι θεματικές των προγραμμάτων είναι αποτέλεσμα διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων σε συνεργασία με την «Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ιδιοκτητών και Επιχειρηματιών ο Ξένιος Ζευς» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου”.

Επιπρόσθετα το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνέχεια της συνεργασία του με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού UNICERT (Universal Certification Solutions) οργάνωσε και υλοποίησε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου στην αίθουσα πληροφορικής της κεντρικής δομής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (εξεταστικό κέντρο) εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες (Unicert Primary) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα πιστοποίησης:

• Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αργείων
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Επεξεργασία Κειμένου
• Βάσεις Δεδομένων
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Παρουσιάσεις

Αναφορικά με τα αποτέλεσμα της εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων στους Η/Υ αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων ήταν 100/100.