Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Άμεσες Δράσεις μετά από Σεισμό»

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2017 με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο «Άμεσες Δράσεις μετά από Σεισμό και Κρατική Μέριμνα για την Αποκατάσταση των Πληγέντων».

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας, την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ – Περιφέρειας Κρήτης).

Εισηγητές ήταν η κα. Κλεάνθη Μαρία και ο κ. Μπουκουράκης Σωτήρης, Πολιτικοί Μηχανικοί, στελέχη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών. Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. είναι η Υπηρεσία επιφορτισμένη με την άμεση καταγραφή των καταστροφών μετά από ένα φυσικό φαινόμενο. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμών (πχ. Σεισμοί Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, Μυτιλήνης, Λέσβου)
η εν λόγω Υπηρεσία μεταβαίνει στην πληγείσα περιοχή τις πρώτες ώρες, ώστε να καταγράψει τις ζημιές σε κτήρια ( χαρακτηρισμός κτηρίου ως κατοικήσιμο – μη κατοικήσιμο) και λοιπές υποδομές, προκειμένου να εκκινήσουν ταχέως οι διαδικασίες αποκατάστασης και επιστροφής της ζωής των πληγέντων στην κανονικότητα το ταχύτερο δυνατόν.

Στο παραπάνω σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Χανίων και Ηρακλείου καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μηχανικοί της Π.Ε. Ρεθύμνης και Χανίων, καθώς και των Δήμων Ρεθύμνης, Χανίων, Ηρακλείου και Πλατανιά Χανίων. Επίσης, συμμετείχαν μηχανικοί του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς και στελέχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και του ΙΓΜΕ. Όλοι οι παραπάνω φορείς είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο υποδομών της αρμοδιότητας τους μετά από ισχυρό σεισμό.

Ιδιαίτερα οι μηχανικοί της Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, πέραν από τον έλεγχο των κτηρίων και υποδομών αρμοδιότητας τους, τις πρώτες ώρες μετά από έναν ισχυρό σεισμό συνεισφέρουν στην ΔΑΕΦΚ, ώστε να σχηματιστούν μεικτά συνεργεία ταχέως ελέγχου (Α’ βάθμιου) των κτηρίων που έχουν πληγεί, ώστε να γνωρίζουν οι κάτοικοι εάν η οικία τους είναι ασφαλής για κατοίκηση ή όχι. Στην συνέχεια, η ΔΑΕΦΚ εκτελεί στα μη κατοικήσιμα κτήρια τον Β’ βάθμιο έλεγχο, οπότε τα κτήρια χαρακτηρίζονται ως πράσινα-κατοικήσιμα, κίτρινα – προσωρινά μη κατοικήσιμα (απαιτούνται επισκευές), κόκκινα-μη κατοικήσιμα.

Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του φοιτητικού πολιτιστικού κέντρου «Ξενία». Στο σεμινάριο αναλύθηκαν θέματα, που αφορούν στην κινητοποίηση των Υπηρεσιών αμέσως μετά από έναν σεισμό, και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τις επείγουσες τεχνικές επέμβασης για υποστύλωση κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό, καθώς και την μεθοδολογία αποκατάστασης των βλαβών των κτηρίων.
Το παραπάνω σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας των τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση συνεπειών από έναν ισχυρό σεισμό, και προκειμένου αφενός μεν οι τοπικές υπηρεσίες να «εκμεταλλευτούν» την τεράστια εμπειρία της ΔΑΕΦΚ στην αντιμετώπιση συνεπειών από σεισμούς, αφετέρου να υπάρχει εξοικείωση των τοπικών υπηρεσιών με τις διαδικασίες και τα στελέχη της ΔΑΕΦΚ, για την καλύτερη δυνατή συνεργασία σε περίπτωση σεισμού.

Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί να προβλεφθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Οι προσπάθειες της πολιτείας επικεντρώνονται στην ενημέρωση και προετοιμασία του πληθυσμού για τις άμεσες ενέργειες πριν και κατά την ώρα του σεισμού, άλλα και την κατασκευή υποδομών ( κτηρίων, δρόμων κτλ) με βάση τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές ( πχ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός), άλλα και στην προετοιμασία για την ταχεία αποκατάσταση των πληγέντων πολιτών και υποδομών.