ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ομάδας εμψύχωσης γονέων παιδιών με ψυχικές διαταραχές στο Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου ανακοινώνει την έναρξη Ομάδας Εμψύχωσης γονέων παιδιών με ψυχικές διαταραχές στο Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου.

Έναρξη 15 Nοεμβρίου 2022.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:

Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου
Δ/νση: Γ. Παπανικολάου 23
Τηλ: 2831020799 (9:00 – 13:00)
E-mail: info@cepsyre.gr

Διευθυντής Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου: Βαρδιάμπασης Α., Ψυχίατρος
Εμψυχώτρια Ομάδας: Σκαπέτη Αικ., Ψυχολόγος