ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Π.Ε. Ρεθύμνου: Απάντηση σχετικά με δημοσίευμα για τις εργασίες καθαρισμού του ποταμού Πλατανιά

Απαντώντας σε δημοσίευμα σχετικά με τις εργασίες καθαρισμού του ποταμού Πλατανιά, σας γνωρίζουμε ότι οι εκτελούμενες εργασίες έχουν σκοπό τον καθαρισμό της κοίτης για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων και είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Μετά από αυτοψίες των μηχανικών της Υπηρεσίας μας και από τον έλεγχο των ιστορικών αρχείων διαπιστώνεται η ύπαρξη διαχρονικών παρεμβάσεων στην ιστορική κοίτη του ποταμού Πλατανιά.

Για το λόγο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης του ποταμού και έχει κινηθεί η διαδικασία για την δημοπράτηση της, με σκοπό να υλοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα προστασίας της περιοχής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ