Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2018 θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται καθημερινά από 09:00π.μ. έως 1:00μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαμπελίου 34.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2831 3 43309, -310, και -325 ή στα ΚΕΠ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.