ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης του Δήμου Ρεθύμνου για τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PLASTECO, του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, του οποίου κεντρικός στόχος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος – μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών -πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1/6/2022 διαδικτυακά, η 6η περιφερειακή συνάντηση με ομάδες ενδιαφέροντος, με θέμα, την παρουσίαση του «Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Ρεθύμνης».

Στόχος της συνάντησης, αποτέλεσε, η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα αποτελέσματα των δύο επισκέψεων μελέτης για τις «Αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων» και τις «Πρακτικές μεθόδους καθαρισμού παράκτιων περιοχών από τη ρύπανση πλαστικών» που πραγματοποιήθηκαν στο Γκρατς και στη Ρίγα αντίστοιχα, με τη συμμετοχή στελεχών του Δήμου Ρεθύμνης, της ομάδας έργου και εμπλεκόμενων τοπικών φορέων.

Επίσης έγινε η παρουσίαση του Σχεδίου δράσης του Δήμου Ρεθύμνης για τη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου PLASTECO, και αποτελείται από δράσεις που χρειάζεται να υλοποιηθούν με ορίζοντα ενός έτους στη φάση 2 του έργου.

Οι συμμετέχοντες, ενημερώθηκαν επίσης για την πορεία του έργου συνολικά και τα επόμενα βήματα καθώς και για την επόμενη ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου και θα αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του.