Πληρωμή δικαιούχων της Δράσης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ»

γεωργια - γεωπονίαΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία-ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» του Μέτρου 214 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις δεύτερης (2ης) πληρωμής του έτους 2013 μετά ενστάσεων και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο).

Για τη δεύτερη πληρωμή του έτους 2013 υπολογίστηκε το ποσό των 386069,46 ευρώ για 185 δικαιούχους.

Οι παραγωγοί για τους οποίους είναι η πρώτη πληρωμή (δικαιούχοι από μεταβιβάσεις-αιτήσεις θεραπείας) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στην Υπηρεσία, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 9/8/2017 έως 16/8/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία (τηλ:2831343806) και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους.