2 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις στα ορεινά Ρεθύμνου και Ηρακλείου

Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε ιδιωτικές επενδύσεις σε ορεινές περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου με διαχειριστή το ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης, αναφορικά με επενδύσεις ιδιωτών στην εστίαση, τον αγροτουρισμό, τη βιοτεχνία, την οικοτεχνία, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, την τυροκομία και άλλες δράσεις. Γενικά η επιδότηση ανέρχεται στο 45% – 50%, ενώ για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες στο 65%.

Σε εσπερίδα στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου, το ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης παρουσίασε το φάσμα του έργου και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.

Η εσπερίδα υλοποιήθηκε από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, και αφορά στο ΠΑΑ (πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, και συγκεκριμένα τις επενδύσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, καθώς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Γιακουμάκης και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Οι επιμέρους δράσεις της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, παρουσιάστηκαν από τον Διευθυντή του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ κ. Δημήτρη Παττακό και το στέλεχος του φορέα κα Εύη Βρέντζου, ενώ μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν διευκρινίσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.  

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις στήριξης (προτάσεις)  ηλεκτρονικά έως τις 17 Ιουνίου 2019 και επίσης μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στο email: leader@akomm.gr, καθώς και να ενημερώνονται συνεχώς από την ιστοσελίδα όπου έχει αναρτηθεί η πρόσκληση:http://www.leader-clld.akomm.gr/1/18.news.