ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Reducing Early Leaving in VET – RELiVET»

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Κρήτης EELI, διοργάνωσε και φιλοξένησε την πρώτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus+ /ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «Reducing Early Leaving in VET – RELiVET».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου EELI. Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι της κοινοπραξίας: (α) ACTA Center – συντονιστής εταίρος, Ρουμανία, (β) CONSORZIO RO.MA., Ιταλία, (γ) Escola Técnica de Imagem e Comunicação Aplicada ΕΤΙC, Πορτογαλία (δ) Inercia Digital, Ισπανία, (ε) ITI RIGHI, Ιταλία, (στ) UAB EU TRADE, Λιθουανία.

Στόχος της πρώτης διακρατικής συνάντησης ήταν η παρουσίαση των δράσεων και στόχων του προγράμματος, καθώς και η ανάλυση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου (01/10/2018 – 30/09/2020).

Βασικός σκοπός του σχεδίου RELiVET είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης, ειδικά σχεδιασμένου για το προσωπικό της ΕΕΚ, σχετικά με τις νέες στρατηγικές υποστήριξης που αποτρέπουν την εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.