ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Προδημοσίευση για το μέτρο “Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

αγρότες

Αναρτήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) σύμφωνα με την οποία:

Η προκήρυξη του μέτρου θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης μετά το καλοκαίρι του 2016.

Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € (τυπική απόδοση = Συντελεστής τυπικής απόδοσης Χ Αριθμός στρεμμάτων ή ζώων ή κυψελών).

Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης διάρκειας 3 έως 4 ετών.

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:
κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές (σύνολο 19.500 €) και
κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης (σύνολο 22.000 €).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι νέοι γεωργοί καλούνται να υποβάλουν, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωση ΟΣΔΕ, μέσω των πιστοποιημένων φορέων ΟΣΔΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην αναρτημένη προδημοσίευση του μέτρου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. του ΥΠΑΑΤ καθώς και http://www.crete.gov.gr/index.php?lang=el Κατηγορία: Δράσεις, Ενότητα: Πρωτογενής Τομέας, Υποενότητα: Προγράμματα, Φάκελος: Νέοι Γεωργοί της Περιφέρειας Κρήτης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τηλ :2810309225 και 2810309229
Χανιά: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τηλ :2821346530 & 2821346532
Ρέθυμνο: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τηλ : 2831343807 και 2831343810
Λασίθι: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Άγιος Νικόλαος Τηλ : 2841340514 & Ιεράπετρα 2842341310