ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), το οποίο έχει ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER», ενημερώνει ότι έχει ήδη προγραμματίσει την έναρξη δύο προγραμμάτων κατάρτισης.

Το πρώτο πρόγραμμα (πρωινό) θα ξεκινήσει στις 22-8-2012 και τις ώρες 09:00-14:00 και το απογευματινό πρόγραμμα, θα ξεκινήσει την υλοποίηση του στις 27-8-2012 και τις ώρες 16:00-21:00.

Οι ωφελούμενοι καταρτιζόμενοι θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτών. Η παρουσία και η συμμετοχή τόσο στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης, όσο και στις πρακτικές ασκήσεις, καθώς και στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δοθεί σε κάθε ωφελούμενο καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, θα ακολουθήσει η διαδικασία της πιστοποίησης των καταρτιζομένων (υποχρεωτική συμμετοχή) με στόχο να αποκτήσουν το πιστοποιητικό «International Diploma in IT Skills Standard» του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Τόσο τα προγράμματα κατάρτισης όσο και η διαδικασία της πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, στον ημιώροφο (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα).
Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται η υλοποίηση ακόμα δύο προγραμμάτων, των οποίων η έναρξη θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης (voucher) παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το φορέα μας, προκειμένου να ξεκινήσει η οργάνωση επιπλέον προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος, κ. Πίτερης Χαράλαμπος, τηλέφωνα 2831040050-52.