Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:
Διάρκεια
100 ώρες, εντός 2 μηνών
Εκπαιδευτικό Eπίδομα
500€ με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι, που το τελευταίο έτος έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040052-50-51-53-58.