ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής στο ΚΕΚΑΠΕΡ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), έχει ήδη ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος για την Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

  • Διάρκεια 100 ώρες, εντός 2 μηνών
  • Εκπαιδευτικό Eπίδομα 500€ με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι, που το τελευταίο έτος έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

Α. Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων είναι:
1. Η ηλικία του υποψηφίου
2. Η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου

Β. Μέγιστη μοριοδότηση : 80 μόρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια) 18 – 24 ετών 20, 25 – 54 ετών 10, 55 + 15
2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Μέγιστος βαθμός: 60 μόρια) Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 1 έως 12 2 μόρια για κάθε μήνα έως 12 μήνες. Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 12 έως 24+ 3 μόρια για κάθε μήνα από 12 μήνες έως και 24+ μήνες.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Μέγιστη βαθμολογία: 80 μόρια)

Γ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
1. Δωρεάν κατάρτιση 100 ωρών και εξέταση για απόκτηση των παρακάτω πιστοποιητικών:
α) Βασικές δεξιότητες χρήσης H/Y (αρχάριοι).
1) Πιστοποιητικό International Diploma in IT Skills standard του Πανεπιστημίου Cambridge.
β) Βασικές δεξιότητες χρήσης H/Y και Internet Application Certificate (μέτρια γνώση).
1) International Diploma in IT Skills standard του Πανεπιστημίου Cambridge.
2) Internet Application Certificate της Vellum.
γ) Βασικές και προηγμένες δεξιότητες χρήσης H/Y (πολύ καλή γνώση)
1) International Diploma in IT Skills PROFICIENCY του Πανεπιστημίου Cambridge
2) International Diploma in IT Skills standard του Πανεπιστημίου του Cambridge (Module Certificate).

Επιπρόσθετες ΔΩΡΕΑΝ παροχές.

1. Μια δωρεάν επανεξέταση για κάθε ενότητα για όλα τα πιστοποιητικά.
2. Απόκτηση χωρίς κόστος Voucher για το πρόγραμμα «E-gnosis-English» της Equal Society που προβλέπει τη δωρεάν κατάρτιση στην Αγγλική γλώσσα με κλασική διδασκαλία στην αίθουσα και τηλεκατάρτιση για την απόκτηση πιστοποιητικού Β2, C1, C2 (Lower, Advance, Proficiency) αναγνωρισμένο απο το ΑΣΕΠ.
3. Βιβλίο καταρτιζομένων, CD-ROM με Mock-Test-Ασκήσεις Προσημείωσης.
4. Απεριόριστος αριθμός ωρών στο ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό και διαδραστικό σύστημα τηλεκατάρτισης.
5. Απεριόριστος αριθμός ωρών σύστημα τηλεκατάρτισης για την εύρεση εργασίας, Συμβουλευτική, Σύνταξη βιογραφικού κ.τ.λ της Equal Society.
6. Έντυπη έκδοση του «ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ για την Ελλάδα και το εξωτερικό –ΖΗΤΕΙΤΑΙ» της Equal Society.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103 -105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040052-50-51-53-58.