ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Κρήτης

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ Νίκο Κατσαράκη για την υλοποίηση του Έργου «Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των υπερτοπικών δράσεων του Κοινωνικού της Προγράμματος, συνεργάζεται με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και συγκεκριμένα με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoLab) για την υλοποίηση του Έργου σε δεκαέξι ΚΗΦΗ σε όλη την Κρήτη (10 στην ΠΕ Ηρακλείου, 2 στην ΠΕ Χανίων, 3 στην ΠΕ Ρεθύμνου και 1 στην ΠΕ Λασιθίου), τα οποία απασχολούν 70 εργαζόμενους και εξυπηρετούν περίπου 350 ωφελούμενους.

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, με μεγάλη ανταπόκριση από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κρήτης, αποσκοπεί στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΚΗΦΗ ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις φροντίδας και στήριξης των ηλικιωμένων ατόμων και να αντιμετωπίζουν τις πολύπλοκες και συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές, νοητικές και ψυχό-συναισθηματικές ανάγκες τους, οι οποίες έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, συνεχίζει το πεδίο των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλιών αναφορικά με τη στήριξη των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας. Με μια νέα συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και μέσα από την εξειδικευμένη παρέμβαση στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Κρήτης, αναβαθμίζουμε συνολικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Η επιμόρφωση των εργαζομένων στα ΚΗΦΗ του νησιού, αναμένεται να αποδώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, με τελικούς ωφελούμενους τους ηλικιωμένους ανθρώπους, με στόχο τη συνολική βελτίωση της καθημερινότητάς τους».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Καμπουράκης επεσήμανε: «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε όλα τα ΚΗΦΗ της Περιφέρειας Κρήτης συντάσσεται με τη στρατηγική που εφαρμόζει η Περιφέρεια Κρήτης για την προαγωγή της Υγιούς και Ενεργούς Γήρανσης, η οποία προϋποθέτει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας και λειτουργικότητας των ηλικιωμένων ατόμων και την επαύξηση της κοινωνικής τους συμμετοχής. Πρόκειται για να έργο που θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων των ΚΗΦΗ ώστε να μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που ζουν στην κοινότητα».

Ο Πρύτανης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Νίκος Κατσαράκης ανέφερε: «H εστιασμένη και εξειδικευμένη επιμόρφωση του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και καλείται καθημερινά να διαχειριστεί μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, όπως οι ηλικιωμένοι, κρίνεται περισσότερο σημαντική από ποτέ, λόγω της αύξησης του γηράσκοντος πληθυσμού. Η επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού των ΚΗΦΗ μπορεί να συμβάλλει στην ενεργό και υγιή γήρανση των ηλικιωμένων μέσω της παροχής ποιοτικότερης φροντίδας, κάλυψης των αναγκών τους και των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η εμπειρία των δύο εργαστηρίων του ΕΛΜΕΠΑ που συμμετέχουν αποτελεί εχέγγυο για την υλοποίηση δράσεων υψηλού επιπέδου».

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αργυρούλα Καλαιτζάκη, δήλωσε: «Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κρήτης για την ανανέωση και επέκταση της προγραμματικής σύμβασης «ΌΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ» στα ΚΗΦΗ. Η σημαντική αύξηση των ηλικιωμένων στην Ελλάδα επιβάλλει πολιτικές και προγράμματα που στοχεύουν στην παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα και την προώθηση της υγιούς και ενεργούς γήρανσής τους. Ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων των εργαζόμενων στα ΚΗΦΗ στοχεύει αφενός στην κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση θεμάτων σωματικής και ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων (π.χ. άνοια, κατάθλιψη) και αφετέρου στην ψυχολογική, κοινωνική και νοητική τους ενδυνάμωση, με έμφαση στην καταπολέμηση της μοναξιάς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες στα ΚΗΦΗ και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων».