ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο τριήμερο Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης «InnoDays 2022»

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τριήμερο με αναφορά στην Καινοτομία και το οικοσύστημα της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο InnoDays 2022 .

Το τριήμερο καινοτομίας InnoDays 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 25 – 27 Νοεμβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούβες Ηρακλείου) και φορέας υλοποίησης είναι η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ).

Το InnoDays 2022 θα περιλαμβάνει:

• Περισσότερα από 100 εκθεσιακά περίπτερα από:

  • μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις, που ανήκουν ή συνεργάζονται ή επιδιώκουν συνεργασία με το οικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης
  • δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς , Οργανισμούς, Ιδρύματα και θεσμικούς Επενδυτές, που υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων σε Εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο.
  • ερευνητικά εργαστήρια ή εταιρίες τεχνοβλαστοί των Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, με εφαρμογές ή προϊόντα καινοτομίας που συμβάλουν στην μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

• 25 έγκριτους ομιλητές σε διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια, με θεματικές ενότητες:

  • τον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • την πράσινη μετάβαση
  • τους μηχανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

• Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και φορέων στήριξης.
• Παράλληλες Δράσεις που περιλαμβάνουν :

  • Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon)
  • Παρουσίαση και βράβευση αποτελεσμάτων της δράσης Ακαδημαϊκής Καινοτομίας «Φυτώριο Ιδεών».

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί:

• Τις επιχειρήσεις της Κρήτης που αναπτύσσουν καινοτόμες διαδικασίες, υπηρεσίες ή προϊόντα και αναζητούν νέες ευκαιρίες συνεργασιών με εργαστήρια, άλλες επιχειρήσεις ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
• Τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) της Κρήτης, που επιδιώκουν το επόμενο βήμα εξέλιξης.
• Τις εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις της χώρας με καινοτόμα προϊόντα, οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργασία με το ερευνητικό ή επιχειρηματικό οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης.

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους ως εκθέτες στο InnoDays 2022 στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση: https://innodays.gr/request-2022, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του InnoDays: https://innodays.gr/

Επικοινωνία e-mail: info@innodays.gr