ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Προς αξιοποίηση η Σχολή Ασωμάτων Αμαρίου

Τη Δευτέρα συνεδρίασε ο φορέας διαχείρισης της Σχολής Ασωμάτων Αμαρίου προκειμένου να θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητες για την άμεση αξιοποίηση του χώρου, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρο το νησί.

Οι στόχοι επικεντρώνονται στην αναβάθμιση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και τη λειτουργία του ως “Μεσογειακό Κέντρο Αιγοπροβατοτροφίας και Γενετικής Βελτίωσης Επιτόπιων Φυλών”, με ειδικό σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση του γενετικού υλικού των ντόπιων φυλών αιγοπροβάτων της Περιφέρειας Κρήτης.

Όλοι οι φορείς εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να συνδράμουν με κάθε τρόπο προκειμένου τους επόμενους έξι μήνες να υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα και η Σχολή Ασωμάτων να αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη συμβάλλοντα καθοριστικά στην ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα και στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.